covid-19

TOT NET és una empresa inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de Catalunya (ROESP).

Només les empreses inscrites en aquest registre poden realitzar desinfeccions a empreses i domicilis. TOT NET, com a empresa autoritzada, ajusta els seus protocols de desinfecció a les disposicions fixades pel Ministeri de Sanitat.

En el cas específic de la SARS-CoV-2 (Cov.19) TOT NET està capacitada per complir les disposicions de el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

01
Desinfecció en casos positius
Realitzem un diagnòstic previ a el pla de desinfecció. Un cop realitzat, emetem el certificat final corresponent.
02
Desinfecció preventiva
Realitzem la neteja i desinfecció de superfícies en tot tipus d'espais per evitar possibles contaminacions.
03
Plans d'higiene adaptats
Integrem en la neteja quotidiana un pla de desinfecció adaptat a les particularitats de cada centre.