Un espai ocupat per nens ha d’estar sempre higiènicament exempt de riscos. Per això el servei de neteja a les escoles requereix d’una atenció especial no sols en l’ordre i la neteja ordinària, sinó en una desinfecció a fons que serveixi per a prevenir la propagació de virus i bacteris. La neteja en els centres educatius ha de ser sempre integral i, a més de professional, ha de ser molt metòdica i seguir tot un protocol en el qual s’apliquin programes de treball estandarditzats.

Els llocs en què la labor de desinfecció ha de ser més intensa en els col·legis són sens dubte els banys i vestuaris, a més del menjador i la cuina, on es manipulen aliments peribles. En aquests llocs hi ha major probabilitat que s’acumulin agents patògens, i el seu manteniment diari ha de fer-se amb productes especials homologats i testats per a entorns d’ús infantil, on és important que s’usin components no agressius per a la pell i les mucoses. En àrees d’educació infantil ha d’afegir-se la neteja de joguines i materials de treball. En aules i espais comuns com l’entrada, on hi ha gran tràfic de persones i s’acumulen molts residus, també és important mantenir unes pautes de neteja diàries com la ventilació, l’escombratge i fregat de sòls i l’eliminació de pols i residus de les superfícies. Existeixen altres feines setmanals, com la neteja de la pols de zones altes, i mensuals, com per exemple la neteja de cristalls. Trimestralment sol dur-se a terme el manteniment del paviment de la forma que s’hagi acordat, i anualment, aprofitant el tancament de les instal·lacions durant el període de vacances, és quan se sol realitzar una neteja més enèrgica que requereixi moure tot el mobiliari o netejar per exemple persianes i cristalls de difícil accés.

Tot Net ofereix serveis de neteja en centres d’ensenyament no universitaris atenent a tots els requisits que estableix la Normativa Oficial.