La Constitució Espanyola de 1978 encàrrec als poders públics que vetllin per la Seguretat i Higiene en el treball (Art.40.2), obligant-los a organitzar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris (Art.43.2).

Els menors compten amb major fragilitat davant la contaminació i són més vulnerables a contagis per virus i bacteris en ser persones amb defenses en desenvolupament. Per aquest motiu és vital portar un control no sols de la neteja, sinó de la desinfecció a fons de tots els espais més crítics i on hi ha major trànsit de nens. El Reial decret 732/1995 de 5 de maig de la legislació espanyola estableix en l’article 15 sobre els drets dels alumnes de centres educatius públics i privats que aquests han d’estudiar en condicions adequades de salut i higiene per a garantir la seva seguretat. Per aquest motiu els diferents centres d’ensenyament estan obligats a extremar les precaucions en les seves instal·lacions i solen fer-ho externalitzant el servei a una empresa de neteja per a col·legis especialitzada. Tant alumnes com pares i professors poden denunciar a l’Administració que procedeixi la falta d’higiene de les instal·lacions.

Tot Net compta amb l’experiència i els mitjans tècnics necessaris per a programar la neteja i desinfecció de centres d’ensenyament de tota mena i posseeix el Certificat de Seguretat i Salut en el Treball de AENOR, el qual està subjecte a les especificacions OHSAS 18001:2007 per a la neteja d’edificis i locals i la comercialització de productes de neteja.