Per dur a terme la neteja en centres esportius de manera eficaç és fonamental comptar, en primer lloc, amb un pla d’higiene adequat que garanteixi la neteja de tots els espais del centre.

S’ha de prestar especial atenció a àrees com la de les piscines i la zona d’aigües, els vestidors i els sanitaris per ser especialment crítiques en matèria d’higiene. Així mateix, cal portar un control exhaustiu de la neteja de les sales de fitness, així com de tots els aparells i objectes que fan servir els usuaris.