Sens dubte, la neteja i desinfecció en el sector de la restauració és important, ja que això aporta molt valor a aquest tipus d’establiments. Evidentment, la qualitat del menjar ha de ser fonamental però també un altre tipus de detalls com la neteja òptima del menjador, els lavabos o la cuina.

És per això que a Tot Net considerem que aquest sector requereix especial atenció i coneixements pel que fa a normes d’higiene i neteja, que procurem seguir sempre al peu de la lletra per evitar, per exemple, l’aparició de plagues. D’aquesta manera, recomanem la realització d’una neteja mínima en cada torn de menjars, sempre que sigui possible segons l’afluència de visites durant la jornada.