Sí. Amb data 29 d’abril de 2004 es va publicar un reglament comunitari – el 852/2004 – en el qual s’obliga a les empreses a crear, aplicar i mantenir un sistema de neteja i desinfecció en la indústria alimentària basat en el denominat “Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític“.

Aquest sistema té com a punt essencial la neteja d’equips i estris, alhora que d’instal·lacions. En conseqüència, és fonamental garantir la neteja dels locals on es duu a terme l’activitat, així com de l’equip i dels estris que s’empren. Així mateix, és essencial evitar la contaminació dels productes alimentaris durant el procés de neteja (a través de detergents o desinfectants que puguin entrar en contacte amb aquests).

Finalment, el personal que porta a terme la neteja i desinfecció en la indústria alimentària ha de saber com realitzar-la de forma adequada i quina és la seva funció exacta.