La neteja i desinfecció en la indústria alimentària és una part important del sistema de seguretat. En ocasions, s’han identificat procediments de neteja defectuosos o inadequats que contribueixen a la generació de brots d’intoxicació alimentària.

Per això hi ha algunes raons importants per mantenir netes i desinfectades les cuines i altres locals destinats a la producció d’aliments que enumerem a continuació:

  •         Eliminació d’organismes patògens que causen malalties i que, en conseqüència, ajuden a prevenir la intoxicació alimentària.
  •    Prevenció de la infestació de plagues com ratolins, rates, mosques, escarbats i aus. La neteja i desinfecció eliminarà les restes d’aliments en els que poden viure les plagues, així com l’eliminació dels agents patògens que aquestes podrien haver introduït a les instal·lacions.
  •         Reducció del risc de contaminació creuada per agents patògens; per exemple, per contaminació indirecta en aliments crus o carns preparades pel consum inmediat.
  •         Reducció del risc de contaminació dels aliments per al·lèrgens com nous o llavors.
  •      Reducció del risc de penetració de contaminants físics en els aliments que es consumiran: brutícia, pèls o restes de materials d’embalatge.
  •      Reducció del risc d’accidents, com ensopegar amb vessaments i residus alimentaris.
  •      Creació d’un ambient de treball agradable.
  •      Compliment de les lleis d’higiene alimentària. Si no es porta a terme una neteja i desinfecció correcta, poden produir-se malalties o fins i tot la mort de les persones que consumeixen aliments i l’enjudiciament dels responsables d’empreses alimentàries.