Per dur a terme correctament els procediments en un programa de neteja i desinfecció en indústria alimentària, es poden utilitzar diversos mètodes – físics i químics – que seran els següents:

  •         L’eliminació dels residus que es trobin en grans superfícies.
  •         L’aplicació d’una solució amb base de detergent que ajudi a enlairar capes de brutícia i de bacteris.
  •         L’esbandit amb aigua que elimini les restes de detergent i la brutícia que es trobi adherida.
  •         Una desinfecció profunda de la zona o l’equip que el requereixi.

Davant de qualsevol dubte sobre aquests procediments, contacteu-nos.