Un programa de neteja i desinfecció en indústria alimentària preserva la seguretat dels aliments produïts allargant la seva vida útil. És per això pel que és essencial que tots els equips, instruments i estris que tinguin contacte directe amb els aliments presentin unes bones condicions higièniques perquè no es produeixin casos de contaminació creuada.

A part de la implementació d’un programa de neteja i desinfecció, també és important el desenvolupament de certs procediments específics que impliquin diverses zones de treball. Cal tenir clar que les tasques de neteja i desinfecció no s’han de considerar com una activitat complementària sinó com una etapa més en el procés de producció d’aliments.