La neteja en la indústria alimentària ha d’ocupar un lloc prioritari per fer que es converteixi en el principal hàbit. Per a això s’han d’elaborar una sèrie de plans que han de ser liderats pel responsable de gestió de qualitat i seguretat alimentària de l’empresa en estreta col·laboració amb els proveïdors de neteja.

L’objectiu és evitar que els aliments s’obtinguin de la millor manera higiènica possible i que no comportin cap perill per a la salut del consumidor. Amb aquesta finalitat, l’operari de neteja sempre ha d’actuar com cal i verificar si és necessari l’ús de desinfectants específics que s’han de seleccionar acuradament.