L’objectiu principal del sistema que s’utilitza per a la neteja de la indústria alimentària és l’eliminació de tots els residus de grans dimensions en superfície de l’equip. És per això que s’utilitzen detergents perquè la capa de brutícia i bacteris quedi deslligada de la superfície a netejar. A continuació, s’aclareix amb aigua per a l’eliminació de brutícia i restes de detergent. I finalment es procedeix a la desinfecció de l’equip, en cas que el client ho requereixi.