El tipus de detergent que s’utilitzi en la neteja i desinfecció en la indústria alimentària dependrà del tipus de brutícia que s’hagi de netejar. A més, i segons el pH de cadascun, podem agrupar els detergents en tres grups diferents:

  •        Àcids. La seva eficàcia es basa en l’eliminació de residus inorgànics com incrustacions calcàries o restes d’òxid.
  •        Alcalins. Prevenen la formació de dipòsits de calç i són eficaços en l’eliminació de residus orgànics.
  •        Neutres. Usats en processos de neteja manual que impliqui la neteja de terres o de superfícies.

D’altra banda, caldrà tenir en compte la quantitat d’escuma que generin aquests detergents, ja que en circuits i dipòsits pot provocar problemes operatius que allarguin el temps d’esbandida.

Per a més informació dels tipus de detergents utilitzats en la neteja i desinfecció en la indústria alimentària, no dubteu en consultar amb el nostre departament comercial.