Segons el reglament de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics, és necessari l’ús de productes específics per a la neteja de la indústria alimentària. En conseqüència, s’empraran productes desengreixants, desinfectants i detergents que compleixin plenament amb la normativa APPCC, que siguin homologats i que comptin amb registre sanitari i control de qualitat.

Pel que fa al tipus de baietes i paper higiènic, han de ser de caràcter antibacterià per evitar qualsevol tipus de contaminació creuada i que puguin entrar en contacte directe amb aliments sense córrer cap risc.