Sí, és necessària una validació de la neteja en la indústria alimentària, ja que amb això ens assegurem que els processos, procediments i mètodes que es duen a terme són efectius i amb els resultats esperats. Tanmateix, això no s’ha de confondre amb verificació ni monitoratge. Per dur-la a terme de forma efectiva, hi ha una guia especialitzada (EHEDG) dirigida a fabricants alimentaris i personal a càrrec d’inspeccions en aquest tipus d’indústries. La guia està dividida en 5 blocs, els essencials en un procés de validació.