En la neteja de laboratoris farmacèutics és fonamental dur a terme una tasca de desinfecció i de neteja de manteniment.

Així, cal realitzar una desinfecció de parets, sòl, mobiliari i portes. Pel que fa a neteja, caldrà netejar a fons recipients, cistells de roba bruta i d’escombraries, així com totes aquelles àrees d’emmagatzematge en les que es pugui acumular pols o qualsevol tipus de substància nociva.