Per a la neteja de material de vidre de laboratori ha de preparar-se una solució de sabó líquid multiusos en aigua calenta. A continuació se submergeix el material de vidre a la solució durant 2 hores. Després d’aquest període de temps, es frega el material fent ús de raspalls, escombretes o esponges. Seguidament, s’esbandeixen totes les peces amb aigua per eliminar els residus de detergent que puguin quedar.

El següent pas és submergir el material en una solució desinfectant durant 5 minuts; aquesta serà esbandida amb aigua destil·lada. Finalment, es procedirà a l’assecat en un forn durant 10 minuts i a una temperatura de 180 ° C.