La neteja i desinfecció d’equips de laboratori es realitza en forns, autoclaus, incubadores, neveres i cabines de flux laminar, entre d’altres equips que puguin també estar presents.

Per a la neteja de les neveres, que es realitzarà un cop per semestre, per exemple, serà necessari desallotjar-les del tot, treure totes les graelles, cubetes i calaixos i rentar-los amb sabó suau amb l’ajuda d’una esponja. A continuació s’assecaran totes les peces i es procedirà al rentatge de la part interna de la nevera, també amb un sabó suau. S’assecarà amb un drap absorbent.

Per finalitzar, s’aplicarà – a través d’un drap o gasa – alcohol al 78 % per a la desinfecció de les parts.