La validació de la neteja i les condicions sanitàries en la indústria farmacèutica és un procés essencial ja que el seu objectiu és demostrar que els processos que s’han dut a terme compleixen amb els requeriments de qualitat prèviament establerts en el programa.

La validació es converteix, doncs, en un informe sobre les bones pràctiques aplicades en els processos i és essencial perquè el procés de fabricació i la qualitat d’un producte estiguin garantits.