La neteja química del material de laboratori no és aconsellable en algunes ocasions ja que l’ús de certs productes químics pot influir de manera negativa en els mètodes analítics que amb aquest material es puguin dur a terme. Aquest seria el cas, per exemple, de laboratoris d’anàlisis d’aigua, on l’ús de productes químics per a la neteja del material només pot limitar-se a les superfícies de vidre.