Sí, hi ha un protocol de validació de la neteja d’una indústria farmacèutica que també es pot aplicar a altres tipus d’indústries. El protocol consisteix en un document on s’indica de quina manera es realitzarà la validació tenint en compte paràmetres com l’equip que es netejarà, quins són els nivells de neteja que es consideren acceptables, els mètodes d’anàlisi que s’utilitzaran per al seu seguiment i validació, i quins són els factors que es tindran en compte per considerar la neteja com acceptable.

Aquest protocol s’ha d’aprovar de forma prèvia a la validació.