La neteja i sanitització en la indústria farmacèutica han de ser detallades en un Procediment Operatiu Estàndard per garantir la consistència de la seva posada en pràctica. A més, és important que els procediments normalitzats de treball siguin prou detallats, ja que els detergents i desinfectants només són parcialment eficaços si no s’apliquen correctament. Un procediment Operatiu Estàndard ha de descriure:

  •      El tipus de detergents i desinfectants a utilitzar (que siguin compatibles).
  •      La freqüència de rotació dels desinfectants.
  •      Una llista de materials de neteja adequats.
  •      Tècniques de neteja.
  •      Horari de neteja i freqüència.
  •      El procediment per a la transferència d’agents de neteja i desinfectants dins i fora de les zones netes (inclòs el procediment per a l’esterilització de desinfectants).
  •      Els temps de permanència de detergents i desinfectants.

La inclusió d’aquests procediments operatius estàndard essencials garantirà que l’operatiu es pugui aplicar de forma coherent en un procediment de neteja i sanitització.