La neteja farmacèutica, o, més ben dit: la neteja d’un local que allotja una farmàcia, ha d’estar subjecta a certs aspectes que s’han de tenir molt en compte:

  • Quan realitzar-la: la zona exterior no es podrà netejar durant l’horari comercial per no entorpir l’atenció als clients.
  • Quines estances han de netejar: la zona exterior, la zona de magatzem i els banys públics o privats de l’establiment.
  • Amb quina periodicitat: la zona exterior requerirà una neteja diària, igual que la dels banys. El magatzem es pot netejar en profunditat quan es realitzi, per exemple, un inventari de medicaments.

Per a més informació sobre el procés de neteja d’una farmàcia, no dubteu en contactar amb el nostre departament d’atenció al client.