La neteja química és la que es porta a terme en equips pertanyents a la indústria química. Per a això es procedeix a l’eliminació de la brutícia que es troba dipositada o incrustada en aquests equips i que, en conseqüència, pot alterar el bon funcionament d’aquests.

Es tracta d’una tasca totalment especialitzada que sempre ha de ser portada a terme per professionals especialitzats en neteja química, ja que, en cas contrari, l’ús de productes inadequats pot ocasionar danys irreparables en els sistemes de funcionament dels equips.