Anomenem desinfectants químics a totes aquelles substàncies químiques que acaben amb la vida o desarmen microorganismes patògens. Entre els principals elements químics emprats per a la fabricació d’aquest tipus de desinfectants podem trobar: brom, clor, ionització de coure o plata, diòxid de clor, peròxid d’hidrogen o cloramines.

Alguns desinfectants químics també fan ús d’ozó i UV.