Abans de començar a desenvolupar un pla de neteja i desinfecció en la indústria farmacèutica, tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat han de quedar clarament establerts. A partir d’aquí, el pla de neteja i desinfecció hauria d’incloure les següents etapes:

          Pre-esbandida amb aigua calenta o freda amb l’objectiu d’eliminar la part més important de brutícia i tota la matèria orgànica que sigui visible.

          Aplicació de detergent perquè la brutícia es desprengui més fàcilment.

          Esbandida fent ús d’aigua potable i a pressió mitjana o baixa amb l’objectiu d’evitar nebulitzacions.

          Aplicar el desinfectant per a l’eliminació dels microorganismes presents.

          Esbandida del desinfectant per evitar que aquest contamini els productes que es fabriquin a posteriori.

          Assecat, molt important per evitar que un excés d’aigua afavoreixi el creixement de bacteris.