La importància de la neteja i les condicions sanitàries en la indústria farmacèutica es troba en el fet que són procediments fonamentals per a la reducció de qualsevol tipus de risc en els productes finals – especialment quan passen per l’àrea d’envasament.

Amb una correcta implementació es garanteix la innocuïtat, rendiment i seguretat del producte, a més de poder mantenir un control estricte dels índexs microbiològics que puguin afectar la qualitat del producte final.