Els serveis que es subministren per a la neteja de la indústria química inclouen la neteja de provetes, decantadors, bàscules i altres estris de laboratori, la neteja i esterilització de sales blanques, l’ús de filtres HEPA i HUPA per equips d’aspiració, la neteja de conductes d’aire i ventilació, la neteja de dipòsits i cisternes , o la neteja i desinfecció de sitges, entre molts altres.