En Neteges Tot Net el procediment de neteja d’oficines s’ha estandarditzat mitjançant la creació d’un mètode propi que busca la màxima eficàcia en els serveis a mesura. Aquest sistema de treball preveu una possible baixa dels nostres operaris per motius imprevistos, podent aquests ser substituïts en qualsevol moment sense que això afecti la qualitat dels treballs.

La nostra neteja professional duta a terme per personal qualificat pretén donar una imatge seriosa i cuidada de cada negoci, tenint en compte que aquests solen ser visitades per clients o socis. L’ordre i la correcta higiene contribuiran a crear un bon ambient de treball.

La neteja d’oficines se centra sobretot a mantenir net l’espai de treball, amb taules, ordinadors, cadires, mobles, etc. Perquè les instal·lacions es mantinguin impol·lutes es fa necessari seguir un protocol, perquè normalment parlem d’espais molt grans, amb diverses plantes fins i tot, que acullen a plantilles àmplies. Aquest protocol marcarà la periodicitat d’atenció a cada àrea de l’establiment.

La zona de lavabos i de service, si és que n’hi ha, s’atendran amb una freqüència de torns major que per exemple les sales de reunions i les taules de treball en horari laboral, per a no molestar als empleats de l’oficina. En la mesura que sigui possible, es realitzarà una neteja general abans que els treballadors de les oficines comencin la seva jornada.

En la neteja ordinària d’aquesta mena de locals hi ha una sèrie de tasques que no cal fer cada dia, com és el cas de la neteja de cristalls o de llocs d’accés més difícil, i unes altres com repassar la pols de superfícies i fregat de sòl que sí. Mobiliari, aparells electrònics i paviments, en línies generals, és el que cal atendre cada dia. L’aspirat senzill de sòls amb moqueta també ha de ser rutinari.

Tot Net ofereix a més a empreses el servei de neteja amb ozó per a una higienització profunda, ja que l’ozó és un desinfectant natural de màxima potència que elimina tot tipus de bacteris, virus, fongs, males olors i àcars.

Amb l’objectiu de mantenir els nostres estàndards de qualitat, les labors del nostre equip professional són supervisades cada cert temps per Tot Net in situ. Si necessita més informació sobre els nostres serveis de neteja d’oficines no dubti a contactar amb el nostre equip comercial.