Fer un pressupost de neteja d’oficines és una tasca en la qual s’han de tenir en compte diversos factors. Normalment, les companyies professionals que es dediquen a aquesta mena d’higienització analitzen prèviament les instal·lacions de l’empresa que es planteja contractar-les.

Encara que en una oficina els treballadors estiguin la major part del temps en una taula enfront del seu ordinador, a més de les proporcions de la superfície i el nombre d’empleats que allotja, és important conèixer les peculiaritats del sector en el qual es realitzarà el manteniment. Així sabrem el nivell de desordre i brutícia que sol generar-se en un interval de temps. Això determinarà cada quant han de repassar-se les instal·lacions diària o setmanalment, així com si serà necessari establir torns.

El trànsit de persones habitual, la quantitat de reunions que es realitzen al llarg del dia, el nombre de vàters, si hi ha zona de service amb pica i nevera, tipus de sòl (amb moqueta, parquet o paviment), altura dels cristalls i dels sistemes d’il·luminació, si hi ha zona de pàrquing particular, exteriors… Totes aquestes són qüestions remarcables que es tindran en compte. El servei tindrà un cost addicional quan calgui recórrer a personal tècnic especialitzat a càrrec de maquinària específica, per exemple per a poliment de sòls o accés a zones altes.

L’empresa de neteges Tot Net ha desenvolupat el seu propi mètode de neteja eficient estandarditzant els seus sistemes de treball, alguna cosa que té com a fi poder oferir un servei a mesura de cada client i reduir costes en entre un 7% i un 10%. Per a sol·licitar un pressupost a Neteges Tot Net pot accedir al nostre formulari de contacte online o por contactar-nos via telefònica.