Per netejar de forma correcta les pantalles de la llar evitarem l’ús de líquids que continguin alcohol i apostarem per l’ús de draps de microfibra. A continuació, aplicarem una lleugera pressió sobre les zones més brutes de la pantalla – humitejarem lleugerament el drap en cas que siguin resistents a aquesta pressió.

D’altra banda, també és possible l’ús d’una mica d’aigua destil·lada per a la neteja de pantalles. Això sí, sempre aplicant-la sobre el drap i mai directament sobre la superfície a netejar.