En el procés de manteniment de jardins cal conèixer tots els processos per prevenir l’aparició de plagues i malalties. A continuació, enumerem vuit punts que cal tenir en compte per tal d’oferir el millor servei al client:

  •         Evitar l’ús de productes de fertilitzants o repel·lents i substituir-los per productes totalment naturals i orgànics.
  •         Mantenir el jardí lliure de fulles, branques i altres tipus de plantes espontànies ja que aquestes afavoreixen l’aparició d’insectes i rosegadors.
  •         Retirar les fulles amb taques o sense bon aspecte.
  •         Mantenir les eines que s’hagin d’utilitzar per al manteniment en bones condicions higièniques, ja que és a través d’elles que poden transferir malalties.
  •         Mantenir un balanç del sòl correcte i intentar realitzar una anàlisi prèvia per detectar el tipus de pH o la presència de microorganismes concrets.
  • Evitar l’excés de nitrogen per evitar un desenvolupament excessiu del fullatge i debilitar la planta davant plagues i malalties.