L’auditoria del servei de neteja de locals, tant comercials com d’oficines, ha de ser externa a l’empresa en qüestió perquè els resultats es puguin emetre de manera objectiva i independent, de manera que la seva credibilitat sigui total. Es realitza a empreses mitjanes o grans, a administracions públiques o a empreses de neteja pròpiament dites que vulguin revisar i actualitzar els seus serveis. Mentre que en l’auditoria la qualitat és la fi última, quan parlem d’una supervisió el que es busca és afavorir que l’equip desenvolupi el seu treball aportant major valor de cara als seus clients. Mantenir la qualitat serà un dels objectius, però no l’únic, d’aquesta supervisió.

Empresa de Neteges Tot Net, amb més de 50 anys d’experiència a Espanya i Portugal, realitza auditories de servei d’higienització no sols en locals comercials o d’oficines, sinó per a altres sectors com la indústria química i farmacèutica, indústria alimentària, centres educatius, hotels i restaurants perquè aquests puguin complir amb tranquil·litat els requisits establerts per l’Administració Sanitària. Sol·liciti més informació posant-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 902 360 099.