Sí, entre els serveis oferts per Tot Net es troba la neteja de vidres, de façanes i d’elements exteriors. Per a això, Tot Net compta amb personal especialitzat en aquest tipus de neteja i en l’ús de sistemes d’elevació amb aquesta finalitat – gòndoles, plataformes, bastides o altres sistemes d’elevació.