La formació necessària que ha de rebre el personal per a la neteja de vidres passa per conèixer tots els processos de neteja, les mesures de seguretat indispensables, i l’ús dels sistemes d’elevació que els ajudaran en el seu treball.

A més, aquesta formació també va de la mà del protocol de prevenció de riscos laborals perquè cada treballador interioritzi el risc que suposa un tipus de treball en alçada com aquest.