Els serveis de neteja per a empreses que ofereix Tot Net abasten diversos sectors i indústries com la indústria química i farmacèutica, la indústria alimentària, centres educatius, edificis d’oficines, hotels, restaurants i espais d’oci, i neteges tècniques com la neteja de maquinària o de béns d’equip.