A continuació enumerarem les principals diferències entre desinfecció i esterilització:

          El principal objectiu de l’esterilització és la destrucció de qualsevol tipus de vida microbiana. Un exemple de procés d’esterilització s’aplicaria en instruments quirúrgics.

          La desinfecció, d’altra banda, és un procés durant el qual es destrueix bona part de la vida microbiana o s’intenten inhibir els efectes nocius dels microbis en humans. La desinfecció, per exemple, es produeix quan netegem un vàter.

          No obstant això, els desinfectants no poden eliminar espores – cosa que sí que és possible mitjançant l’esterilització.

          Amb una desinfecció aconseguim un nivell de neteja ‘adequat’, mentre que amb l’esterilització, el nivell és ‘extrem’.

Finalment, el temps que ocupa un procés d’esterilització és molt més perllongat que el d’un de desinfecció.