Per a calcular el preu de la neteja de naus industrials el departament tècnic de Tot Net visita prèviament les instal·lacions i determina després quin servei és el més apropiat per a les necessitats del client sobre la base de les peculiaritats de la seva activitat, els metres quadrats de la seva superfície i la periodicitat amb què necessiti el servei. Es tracta d’una anàlisi en el qual també té molt a aportar el nostre departament de Qualitat.

En cas que el client ja compti amb un servei de neteja prèviament, Tot Net pot realitzar una auditoria i valorar si s’ajusta als requeriments del seu sector, oferint-li a més un pressupost que permeti reduir costos sense que afecti la qualitat del servei o millorar aquesta.

Mitjançant l’estandardització dels sistemes de neteja i la inversió en I+D+I, Tot Net ha desenvolupat un mètode propi que facilita realitzar un servei a mesura de cada client, reduint costos en termes generals entre un 7% i un 10%. És el resultat d’un estudi de dades recollides des de 2011 i que busca aconseguir la màxima eficiència. En treballar tots els seus empleats de la mateixa manera, aquests poden aplicar els seus coneixements a qualsevol lloc dins del seu departament, de manera que una possible baixa circumstancial no alteri el servei quan el professional habitual sigui substituït.