Per a la neteja de portes enrotllables metàl·liques industrials cal dur a terme quatre passos:

– Neteja de la pols que es trobi en la superfície de la porta, així com el greix i les restes acumulades de brutícia. Per fer-ho, recomanem l’ús d’un sabó neutre que aplicarem mitjançant un drap o una esponja.

– Un cop aplicat el sabó i neteja la superfície de la porta, aclarirem les restes amb aigua – això sí, mai amb aigua a pressió ja que podríem fer malbé la porta.

– Assecat amb un drap.

– Si es vol donar brillantor a la porta, aplicarem una capa de cera