Per sol·licitar un pressupost d’un servei de neteja tècnica, cal contactar amb Tot Net a través del nostre formulari de contacte o per via telefònica. A partir d’aquí, el departament tècnic, juntament amb els departaments de Qualitat i R+D, elaborarà una anàlisi de les instal·lacions i les peculiaritats del sector al qual pertany l’empresa que sol·licita el pressupost amb l’objectiu de determinar el servei que millor s’adapta a les necessitats de l’empresa.

A més, també es realitzarà un auditoria dels actuals serveis de neteja, en cas de disposar-ne, que determinarà si el servei rebut és adequat a les seves necessitats.