El principal objectiu del servei de desinfecció i desratització per a empreses que ofereix Tot Net és l’eliminació del nombre d’agents patògens perquè aquests no sigui nocius per a la salut i impedir la proliferació de qualsevol tipus de microorganisme en fase vegetativa.

Per això, Tot Net disposa d’equips i mitjans especialitzats que realitzen de manera eficaç la desinfecció i desratització d’espais tancats en tres nivells d’actuació: intensitat baixa, mitjana o alta.