La neteja de magatzems que porta a terme Tot Net per als seus clients consisteix en l’aplicació de nous sistemes d’aspiració de pols, així com l’ús de maquinària especial per a l’escombrat i fregat.

En cas de tractar-se de magatzems que pertanyen a la indústria farmacèutica, s’aplica el protocol corresponent per a aquest tipus de casos.