Una neteja de final d’obra consisteix a retirar la gran quantitat de runa i brutícia que es generen durant el desenvolupament d’aquesta, i efectuar una neteja a fons i exhaustiva. Això sí, abans de començar es realitza una memòria amb tots els espais a netejar i el tractament que han de rebre els residus recollits. A la memòria també s’inclouen els elements a netejar i el tipus de productes que s’han d’utilitzar per netejar-los.

Si necessiteu més informació sobre aquest tipus de neteja, podeu contactar amb el departament comercial de Tot Net.