Sí, és necessari disposar d’un protocol de prevenció en riscos laborals en els serveis de neteja per a empreses, ja que el personal que forma part de l’equip de neteja es considera com un pilar fonamental.

És per això que Tot Net disposa d’equips formats en processos de neteja específics i en l’ús d’elements mecànics que els ajudin en les seves tasques. En conseqüència, és necessària la formació contínua, a nivell teòric i pràctic, i sessions de conscienciació per a les persones que formen part d’aquests equips.