La neteja tècnica industrial de sistemes de ventilació és totalment indispensable, ja que es tracta d’espais en què la proliferació de microorganismes és elevada. Això comporta que les persones que respirin aquest aire es puguin veure afectades en termes de salut i productivitat.

És per això que és necessari realitzar una inspecció rutinària de la qualitat ambiental dels interiors, tant en locals d’ús públic com en la indústria alimentària, seguint els protocols establerts per la normativa RITE 2018.