Una superfície gran d’ús industrial sol acumular molta brutícia depenent del material que s’emmagatzemi o manufacturi en ella. A l’hora de contractar una empresa de neteja de naus industrials hem de tenir en compte múltiples factors. Aquests són els que per a Neteges Tot Net, amb més de 50 anys d’experiència en el sector, garanteixen trobar un servei professional de major confiança:

1.- Les tasques que han de realitzar-se: les peculiaritats de cada sector determinen el tipus de neteja que ha de dur-se a terme en cada nau industrial. Depenent de l’activitat que normalment es realitzi allí, l’estat i dimensió de les instal·lacions, els béns d’equip amb els quals comptin i la maquinària que s’usi dins, el seu manteniment tindrà diferents exigències. Portarà associat un determinat nombre d’hores i una formació especialitzada (per exemple per a fer treballs en altura de sostres, sistemes de ventilació o cristalls). A més, haurem d’establir cada quant temps és aconsellable realitzar les neteges ordinàries i si en algun cas és necessària una anomenada neteja tècnica que precisi del desmuntatge de maquinària interna. També determinar si, a més de netejar i desgreixar, es necessita desinfectar l’espai.

2.- El compliment de la normativa vigent: Les companyies de neteja professionals han d’estar registrades legalment i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil amb el qual assumir qualsevol imprevist. Els seus treballadors han d’estar assegurats i estar al corrent de com actuar des del seu lloc de treball d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa. A més, existeixen una sèrie de certificats la possessió dels quals garanteix una bona elecció, com el Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat, pel qual en aquest cas una empresa de neteja demostra que compleix amb la normativa UNE-EN ISO9001:2008.

3.- Els productes químics i la maquinària a emprar: En moltes ocasions una neteja professional ha d’executar-se amb un producte químic específic (la qual cosa va en funció del tipus de residu que calgui eliminar, que determina si hem d’usar detergents àcids, alcalins o neutres, amb PH diferents, desgreixadors, netejadors dielèctrics, desemmotllants, etc.) i cal tenir molt en compte el seu nivell de toxicitat per a no posar en risc la salut de les persones. El responsable de la neteja ha de valorar quina és la millor opció i manejar un assortiment de productes d’ús professional homologats que el client també pugui triar (per exemple en cas que desitgi que siguin ecològics). A més, deu saber quines màquines usar en cada cas perquè la higienització sigui òptima sense danyar les superfícies (rotatives abrillantadores, hidronetejadores a pressió, elevadores per a neteja de sostres i cristalls, etc.).

4.- L’experiència dels professionals i el seu nivell de formació: Quan l’experiència d’una plantilla de treballadors és àmplia es reflecteix en els resultats. Un bon equip de professionals de la neteja sol rebre formació de manera contínua per a estar al corrent de les necessitats del mercat, els protocols de funcionament i les normatives que cal seguir. En aquest sentit, cada vegada existeixen més empreses que incorporen al seu sistema de treball l’anomenada universitat corporativa per a gestionar el coneixement dels seus treballadors. Tot Net és una d’elles.

5.- Que una oferta en el preu no comporti pitjor qualitat del servei: Sempre és aconsellable comparar preus, i com a clients tendim a buscar la millor oferta de totes, però la qualitat del servei ha de ser el que finalment ens faci decidir a quina empresa triar quan es tracta de la neteja, ja que la imatge d’una companyia i la salut dels qui comparteixen el seu espai de treball depenen molt de les condicions d’higiene que hi hagi.

El departament tècnic de Tot Net està a la seva disposició per a proporcionar-li un pressupost sense compromís després de valorar les seves instal·lacions.