La neteja tècnica és aquella que es complementa amb la neteja ordinària en maquinària, béns d’equipament i instal·lacions industrials. Cal que aquest tipus de neteja es dugui a terme juntament amb els serveis tècnics del client.

Normalment, aquest tipus de neteja es realitza en línies transportadores, maquinària, cabines de pintura, circuits de ventilació, condensadors o armaris elèctrics.