Són diverses les tècniques de neteja industrial a Barcelona, algunes d’elles amb cert grau de complexitat:

  • Neteja manual i in situ. Aquest tipus de neteja es realitza amb l’ajuda d’estris com raspalls, pals de fregar, fregalls i draps, i està destinada a la neteja de banys o oficines. De vegades, és necessari utilitzar aquesta tècnica per a la neteja de maquinària molt gran impossible de desmuntar per peces.
  • Ús d’aigua a pressió. Projecció d’un potent raig d’aigua sobre la superfície o la peça que es vulgui netejar. Ha de realitzar-se en un espai adequat, exterior o en una sala amb desaigües.
  • Neteja amb vapor sec. El vapor que s’aplica conté un 5% d’aigua i és extremadament útil per desinfectar i netejar en profunditat d’una manera ecològica. La neteja amb vapor sec ha de ser portada a terme per un professional que vagi protegit adequadament.
  • Neteja industrial per immersió. Tècnica de neteja per netejar peces petites i que es pot realitzar de forma manual o amb maquinària específica. Moltes vegades, aquest tipus de neteja es combina amb l’ús d’ultrasons, ja que la potencien.
  • Neteja amb escuma. L’escuma s’ha d’aplicar sobre la superfície a netejar i deixar-la actuar durant almenys 20 minuts, per a esbandir-la posteriorment i eliminar la brutícia.
  • Neteja amb raig de sorra.  Els raigs de sorra es fan servir principalment per netejar façanes. S’aplica sorra a pressió sobre la superfície i, d’aquesta manera, eliminem la brutícia superficial. Aquest tipus de neteja es recomana especialment quan les parets s’han tacat de fum i greix.