En Empresa de Neteges Tot Net hem implantat un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals per a vetllar per la salut dels nostres treballadors conforme a les especificacions del Certificat de Seguretat i Salut en el Treball que atorga l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació AENOR. Aquest document s’até a les especificacions OHSAS 18001:2007, per a la neteja d’edificis i locals i la comercialització de productes de neteja. A més, el nostre funcionament com a empresa ve avalat pel compliment de la normativa UNE-EN ISO9001:2008 a través del Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat.

A causa de la química de la majoria de composts amb els quals exercim els nostres serveis, en Tot Net ens preocupem per fer un ús apropiat dels recursos de manera que la nostra activitat tingui el mínim impacte ecològic. Per aquest motiu posseïm el Certificat de Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004.