Els serveis de neteja industrial a Barcelona que ofereix Tot Net se centren en la neteja de la indústria química i farmacèutica, i de la indústria alimentària.

Parlem de serveis molt especialitzats en els que és essencial el compliment d’uns requeriments prèviament establerts en programes de neteja i desinfecció, i per als quals els equips professionals de Tot Net estan formats – especialment en la presa de mostres i en les anàlisis de seguiment i control bacteriològic, considerats com a elements fonamentals en aquest tipus de serveis.