A part de la neteja de terres, banys, superfícies, laboratoris o magatzems, els serveis de neteja industrial a Barcelona també inclouen els següents:

  • Neteja amb raig d’aigua. El rentat a pressió s’utilitza per a l’eliminació de pintura i plom. S’empra principalment en grans projectes d’eliminació de massilles i recobriments en superfícies verticals i horitzontals.
  • Eliminació i reducció de plom. L’eliminació de plom inclou l’ús de productes químics per descompondre diversos revestiments que contenen plom i derivats.
  • Neteja de vessaments de mercuri. S’utilitza quan s’elimina el vapor de mercuri i les seves fonts.
  • Eliminació de floridura. Certs tipus de floridura poden causar problemes de salut en els treballadors de la indústria. Per això és necessari realitzar les proves necessàries per assegurar una àrea de contenció i eliminar la floridura adequadament.
  • Descontaminació per vessaments químics.
  • Aspiració industrial de productes químics, encenalls de metall, runes, brutícia i més.